KATALÓG PLASTOVÝCH VÝROBKOV

Extrudované plastové výrobky rôzneho použitia. Bežne používané materiály pre výrobu sú:
hPVC, mPVC, hPS, PE, PP.