VÝVOJ

V spoločnosti sú Vám k dispozícii odborníci, ktorí podľa Vašich predstáv o budúcom výrobku vedia navrhnúť materiál a vhodný tvar nového výrobku z hľadiska plastikárskeho, naprojektovať vytláčací nástroj, zabezpečiť jeho výrobu a pripraviť vzorky nového výrobku pre ďalšie odskúšanie funkčnosti.

Možno povedať, že vývoj nástrojov pre nové vytláčané profily je nedeliteľnou súčasťou našej produkcie. Správne navrhnutý tvar nového profilu sa odrazí na spokojnosti našich zákazníkov. 

Bežne sa stáva, že náš zákazník príde len s nejasnou predstavou o čo by mal záujem. V takýchto prípadoch, vďaka našim skúsenostiam, pomáhame zákazníkovi vo vytvorení jasnej predstavy o budúcom výrobku. 

V mnohých prípadoch je to najefektívnejšia cesta, nakoľko tým predchádzame situáciám, kedy je treba riešiť komplikované úlohy technologicko-výrobného charakteru, čo nakoniec šetrí celkové investície vložené do vývoja a výroby nového plastového výrobku.